web analytics

Onderzoek

Avontuur maakt ons gelukkiger en mentaal gezonder

We weten inmiddels allemaal dat beweging in de natuur goed voor ons is. Maar dat avontuuriets nieuws of uitdagends aangaan, met obstakels en tegenslagen die je moet overkomen, en met een onbekende uitkomst – een extra effect heeft in onze door controle en comfort gedomineerde maatschappij, is nieuw. Bovendien blijkt avontuur niet alleen een effect te hebben op onze fysieke, maar ook onze mentale gezondheid.

BUAS onderzoek

Begin dit jaar deed Alice goes Wild in samenwerking met Breda University of Applied Sciences (BUas) een onderzoek naar de effecten van (outdoor) avontuur op de mentale en fysieke gezondheid van vrouwen. De enquête werd 508 keer ingevuld en de resultaten zijn spectaculair. Avontuur zou daarom een veel grotere rol moeten spelen in onze maatschappij, want het maakt gelukkig en zorgt voor een betere mentale gezondheid.

Opvallend is dat vrouwen over het algemeen geen slechte ervaringen hebben met outdoor avontuur, maar dat ze het juist als erg positief ervaren. Vrouwen voelen zich gelukkig, vrij, vrolijk, tevreden, gemotiveerd en geïnspireerd tijdens avontuur in de buitenlucht. Ze ervaren vooral vrijheid. In de enquete wordt uitgelegd dat avontuur anders is dan bijvoorbeeld sporten of in de natuur zijn: het gaat om een uitdagende activiteit waarvan je niet precies weet hoe die loopt, met een bepaalde mate van onvoorspelbaarheid.

Duurzame Reizen Lonely Planet Alice goes Wild

Avontuur in de buitenlucht is goed voor de mentale en fysieke gezondheid van vrouwen. Ze voelen zich bijvoorbeeld gelukkiger, vrolijker en positiever en krijgen meer zelfvertrouwen en veerkracht, blijkt uit onderzoek onder meer dan 500 vrouwen van Alice goes Wild in samenwerking met BUas. 

 

Het effect van avontuur is ongekend groot.

Avontuur aangaan – iets nieuws of uitdagends aangaan, met obstakels en tegenslagen die je moet overkomen, en met een onbekende uitkomst – zou een grotere rol moeten spelen in de mentale gezondheidszorg van onze controle- en comfortmaatschappij. Het effect van avontuur is ongekend groot.

Daarnaast voelt een groot deel van de vrouwen die mee heeft gedaan zich empowered, wat betekent dat zij het gevoel hebben controle te hebben over hun eigen acties en hier zelfverzekerd in zijn. Maar een klein deel van de vrouwen die meegedaan heeft aan het onderzoek voelt zich wel eens onveilig tijdens outdoor avontuur. Vrouwen associëren outdoor avontuur als een vrijheid in hun leven.

De positieve effecten van outdoor avontuur

De uitkomsten waren spectaculair. Zo benadert het positieve effect van avontuur op hun fysieke en mentale gezondheid soms bijna de 100 procent. Daarnaast vinden respondenten dat outdoor avontuur hen positieve energie geeft en een voldaan gevoel achteraf. Ook geeft het de vrouwen meer zelfvertrouwen door op outdoor avontuur te gaan en heeft het bij een groot deel van de vrouwen hun veerkracht verbeterd. Over het algemeen heeft de regelmaat van het avontuur geen invloed op de positieve effecten die de vrouwen bevinden.

Wat zijn de positieve effecten van outdoor avontuur?

 • 96 procent vindt dat avontuur een positief effect heeft op hun mentale gezondheid
 • 93 procent ziet een positief effect op hun fysieke gezondheid
 • 97 procent zegt dat avontuur ze een voldaan gevoel geeft
 • 98 procent zegt dat avontuur ze een positieve energie geeft
 • 91 procent zegt dat het een positieve impact heeft op hun zelfvertrouwen
 • 83 procent zegt dat het hun veerkracht heeft verbeterd.

Beperkingen om niet het avontuur aan te gaan

Tegelijk zien vrouwen ook nog beperkingen, zoals tijd, locatie en geld. Beperkingen waar overigens meestal goed oplossingen voor te bedenken vallen, en waarover eveneens in het boek te lezen is. Een klein, goedkoop ‘microavontuur’ kan bijvoorbeeld dezelfde verfrissende werking hebben als een epische reis, blijkt uit onderzoek.

Wat zijn de barrières om avontuur aan te gaan?

 • Voor 72% is tijd een barrière
 • Voor 60% is de locatie van het avontuur een barrière
 • Voor 42% is geld een barrière
 • Voor 40%: de weersomstandigheden
 • Voor 33%: niemand om mee te gaan
 • Voor 32% zijn familieverplichtingen een barrière
 • Voor 20% is gezondheid een barrière

Overigens zijn met kleine aanpassingen (zoals microavonturen) deze barrières te voorkomen. 

de reis van de held

Avontuur moet een groter rol spelen in de maatschappij voor onze mentale gezondheid

Avontuur (met name outdoor) zou een veel grotere rol in de maatschappij moeten krijgen waar het gaat om onze mentale gezondheid van vrouwen en mannen, want het effect van avontuur is ongekend groot. We leven in een maatschappij leven waar controle, veiligheid en zekerheid van enorm belang zijn – met effecten als angst, depressie en burn-out. Door avontuur leren we weer de controle los te laten – en dat is een extra effect boven op de voordelen van bijvoorbeeld in de natuur zijn, wandelen of sporten. Dit Adventure Effect staat ook beschreven in het vorig jaar verschenen boek ‘Adventure Revolution’ van Belinda Kirk. Avontuur is een tegengif tegen depressie, burn-out en angst. 

Uit eerder onderzoek voor mijn eigen boek ‘Waar is het avontuur? Zoektocht naar een avontuurlijker leven’ blijkt dat avontuur een helende werking heeft, ons helpt met grote levensvragen op te lossen en ons dichter bij ons mens-zijn brengt. Opvallend is verder de grote opkomst van vrouwen in avontuur, evenals ouderen – groepen die vroeger werden uitgesloten uit het avontuurlijke leven. Avontuur is inclusiever en diverser dan ooit. Iedereen kan nu avontuurlijk worden. Er is nu een enorme hang naar avontuur in de maatschappij, een ‘avonturisering’ van de maatschappij, zoals ik het noem. Dit is nog eens versterkt door corona, al vindt veel avontuur nu ook meer dichtbij plaats (o.a. micro-avontuur).

Dat heeft ook te maken met de betekenis van avontuur, die het laatste decennium enorm veranderd, van ‘presteren, vlaggenplanten, overwinnen, gevaar’ naar persoonlijke ontwikkeling, je eigen verhaal zoeken en zingeving. Sowieso heeft het containerbegrip ‘Avontuur’ door de eeuwen heen een enorme ontwikkeling meegemaakt (evenals ‘de avonturier’). Avontuur gaat nu met name ook over mindset, over avontuurlijk leven, over je eigen keuzes maken en het zoeken naar groei en wijsheid.

Brigitte Ars